معنی امکانات در لغت نامه دهخدا

  11بازدید

  معنی کلمه امکانات در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : امکانات. [اِ] (ع اِ) ج ِ امکان: با جمیع امکانات. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به امکان شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  کریمی 10 روز قبل
  0

  آقا مکان مفرد امکانات هست؟