مترادف و متضاد امین

  434بازدید

  مترادف و متضاد کلمه امین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استوار، امانت‌دار، ثقه، درستکار، درست، درست‌کردار، صالح، موتمن، معتمد، معتمد، موثق.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آذین گیلانی 14 روز قبل
  0

  امانت دار درستکار درست

  ناشناس 14 روز قبل
  -2

  امانت دار درستکار

  0
  الب 11 روز قبل

  ناب

  تلس

  ناشناس 17 روز قبل
  1

  غیر قابل اعتماد

  مینو 26 روز قبل
  0

  سلام مخالف کلمه ی امین

  مینو 26 روز قبل
  -2

  مخالف کلمه ی امین

  0
  لفبلل 3 روز قبل

  مامن

  مینو 26 روز قبل
  0

  سلام مخالف امین