مترادف و متضاد اندرزگویی

  26بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اندرزگویی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پنددهی، پندگویی، نصح، نصیحت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  لنین 22 روز قبل
  0

  مفرد شگغتی ها چیست

  لنین 22 روز قبل
  0

  مفرد شگفتی چییت

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  مفرد شگفتی ها چییت