مترادف و متضاد انگار

  64بازدید

  مترادف و متضاد کلمه انگار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پنداشت، پندار، تخیل، تصور، خیال، فرض، فکر، پنداری، گویا، گویی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یاسین 2 ماه قبل
  -1

  متضاد انگار چیست

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  متضاد انگارچیست