معنی اژدها فش در فرهنگ هوشیار

    7بازدید

    معنی کلمه اژدها فش در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (صفت) آنکه بشکل و هیئت اژدها باشد اژدها صورت اژدها منظر، لقبی برای ضحاک.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟