مترادف و متضاد ایستادن

  77بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ایستادن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : قیام (متضاد) جلوس، نشستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  به تو چه 21 روز قبل
  0

  به تو چخ

  به تو چه 21 روز قبل
  0

  خیلی اسکلی تمام