مترادف و متضاد ایستادگی

  743بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ایستادگی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابرام، استقامت، استقرار، پایداری، ثبات، دوام، مقاومت، قیام (متضاد) قعود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هدا 2 ماه قبل
  0

  سلام لطفا مخالف کلمه ی ایستادگی

  شیوا داودی 1 ماه قبل
  0

  مخالف ایستادگان

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  غیر قابل اعتماد

  ریحانه

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  متضاد ایستتدگان چه میشود

  محمد 2 ماه قبل
  1

  مخالف کلمه ایستادگان

  محناز 2 ماه قبل
  -1

  نشستگان

  پویا 2 ماه قبل
  3

  اشغال