معنی بارا کولوس در لغت نامه دهخدا

    12بازدید

    معنی کلمه بارا کولوس در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : بارا کولوس. (اِخ) معرب پاراکولوس، شهری باسپانیا. رجوع به پاراکولوس و الحلل السندسیه ج 2 ص 94 شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟