مترادف و متضاد بازیافت

  101بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بازیافت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حاصل، یافته، استحصال.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  میرزائی 1 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه باز یافت