مترادف و متضاد باطل

  356بازدید

  مترادف و متضاد کلمه باطل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌معنی، ناحق، نادرست، غلط، ناراست، ناصواب (متضاد) حق، راست، صواب، ابطال، فسخ، لغو، ملغا، بیکاره، عاطل، بی‌فایده، بیهوده، مهمل، ضایع، عبث، دروغ، غیرواقعی (متضاد) حق، صواب 01 بی‌اعتبار، نامعتبر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  ناتتاالا