مترادف و متضاد باطل

  3395بازدید

  مترادف و متضاد کلمه باطل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌معنی، ناحق، نادرست، غلط، ناراست، ناصواب (متضاد) حق، راست، صواب، ابطال، فسخ، لغو، ملغا، بیکاره، عاطل، بی‌فایده، بیهوده، مهمل، ضایع، عبث، دروغ، غیرواقعی (متضاد) حق، صواب 01 بی‌اعتبار، نامعتبر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  باطل پوچ

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  چیزی که میخواستم نبود

  دريا 4 ماه قبل
  0

  به حرف ما كه گوش نمى كنيد

  پس كامل مخالف طغيان ، مخالف باطل، مخالف مرگ

  را كامل بنويسيد ممنونم

  اگر انجام دهبد

  فاطمه 3 ماه قبل
  2

  دروغ، نادرست، صواب، ضایع، عبث

  الین 3 ماه قبل
  6

  متضاد باطل چیست