مترادف و متضاد باطن

  374بازدید

  مترادف و متضاد کلمه باطن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پنهان، ناپدید، نهان (متضاد) آشکار، آشکارا، عیان، معلوم، اندرون، داخل، درون، دل، ضمیر، طینت، قلب، نیت (متضاد) برون، ظاهر، اصل، حقیقت، صریح، ظاهر، خلوت (متضاد) جلوت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  باطن#بی طن

  یک خری 17 روز قبل
  0

  هیچی نمیدونم

  سمینا 2 ماه قبل
  0

  من می خوام متضاد باطن را می خوام لطفا میشه بگید

  0
  اب 10 روز قبل

  ناپدید