مترادف و متضاد باعث

  326بازدید

  مترادف و متضاد کلمه باعث واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگیزه، سبب، علت، محرک، موجب، مورث، وسیله، بانی، مسبب، برانگیزاننده.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 26 روز قبل
  0

  متضاد باعث