معنی بتان در لغت نامه دهخدا

  58بازدید

  معنی کلمه بتان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بتان. [ب ُ] (اِخ) از قرای نیشابور از اعمال ترشیز است. (از معجم البلدان) (مرآت البلدان). دهی است از مضافات طریثیث. (ناظم الاطباء)., بتان. [ب َت ْ تا] (اِخ) دهی در حران. (ناظم الاطباء). ناحیتی است در حران. (از ابن خلکان). ابن اکفانی آن را به کسر باء ضبط کرده است. (از معجم البلدان)., بتان. [] (اِخ) نام دروازه ای به سیستان. این نام در اصل نسخه ٔ خطی بنان بوده و بعد تصحیح شده است. رجوع به تاریخ سیستان چ بهار ص 380 شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  .... 26 روز قبل
  0

  معنی بتان