مترادف و متضاد بحث کردن

  174بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بحث کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جدل کردن، گفتگو کردن، مباحثه کردن، محاوره کردن، مذاکره کردن، مناظره کردن، حفر کردن، کندن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا 25 روز قبل
  0

  مخالف کلمه بحث