مترادف و متضاد بخشش

  1086بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بخشش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احسان، انعام، بذل، پاداش، تبرع، جوانمردی، جود، داد، دهش، سخاوت، سخا، صله، عطا، عطیه، فضل، فیض، کرامت، کرم، موهبت، نعمت، نیکوکاری، نیکی، وقف، هبه، آمرزش، رحمت، غفران، مغفرت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پارسا 9 روز قبل
  0

  میشه به من مترادف بخشش رو بگی

  ناشناس 18 روز قبل
  0

  ممنونم

  یونس مرادیان 4 ماه قبل
  -1

  متضاد بخشش میشه انتقام گرفتن

  نگار 4 ماه قبل
  1

  اینترنت مخالف بخشش رو نمیدونه بعد ما بدونیم

  نگار 4 ماه قبل
  0

  مخالف. بخشش نبخشیدن

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  گوه تو گورت

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  گوه تو گورت