مترادف و متضاد بخشش

  5620بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بخشش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احسان، انعام، بذل، پاداش، تبرع، جوانمردی، جود، داد، دهش، سخاوت، سخا، صله، عطا، عطیه، فضل، فیض، کرامت، کرم، موهبت، نعمت، نیکوکاری، نیکی، وقف، هبه، آمرزش، رحمت، غفران، مغفرت.

  ناشناس : گوه تو گورت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 6 ماه قبل
  -2

  مخالف ببخش

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  بی معنی

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  بخیل

  HASTI 5 ماه قبل
  -1

  مخالف کلمه ببخش میشه : نبخش😺

  به همین راحتی😸

  سمرا 6 ماه قبل
  -2

  احسان

  اریانا 6 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه ببخش نبخش قبول نکن

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  عقفف

  0
  امیر 6 ماه قبل

  راستگو

  علی راستگو 7 ماه قبل
  1

  سلام اههههههه چرا جوابش نیست

  0
  امیر 6 ماه قبل

  نبخشیدن

  0
  اریانا 6 ماه قبل

  بالا هست

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  خوب

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  مترادف:بزرگی

  3
  کوچکی 7 ماه قبل

  رضا

  نگار 12 ماه قبل
  2

  اینترنت مخالف بخشش رو نمیدونه بعد ما بدونیم

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  گوه تو گورت

  1
  اریانا 6 ماه قبل

  نمیدونی فش نده

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  گوه تو گورت