بخشش در حل جدول جواب

  490بازدید

  جواب و پاسخ بخشش در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : وهب, هشام عطا وهب دهش نزل بذل سخا بخشش عادتِ دهش بدونِ انتظار جبرانِ آن از سوی طرفِ مقابل است. در اسلام به بخشندگی سخاوت گفته می‌شود. سخاوت در لغت از "سَخو" به معنی جود و بخشش بوده و سَخی به معنی بخشنده است. در مزدیسنا داد و دهش (ترکیب عطفی، اِ مرکب) از اتباع عطا و بخشش، عدل و سخا است و از سوی اشوزرتشت برای باورمندانِ به مزدیسنا بسیار سفارش شده است. به دهشمند در مزدیسنا، سوشیانت نیز گفته می‌شود. معانی دیگر بخشش و بخشندگی: احسان، انعام، بذل، پاداش، تبرع، جوانمردی، جود، داد، دهش، سخاوت، سخا، صله، عطا، عطیه، فضل، فیض، کرامت، کرم، موهبت، نعمت، نیکوکاری، نیکی، وقف، هبه، آمرزش، رحمت، غفران، مغفرت, نزل, دهش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  مازیار 5 روز قبل
  0

  خیرات