مترادف و متضاد بدرقه

  105بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بدرقه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مشایعت، همراهی (متضاد) استقبال، راهبر، راهنما، رهبری، محافظ، نگهبان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  0

  مترادف بدرقه

  دیبا 13 روز قبل
  0

  مترادف بدرقه:همراهی کردن _مشایعت
  متضاد بدرقه :استقبال کردن _