معنی بستانی در فرهنگ هوشیار

  19بازدید

  معنی کلمه بستانی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پارسی تازی گشته بوستانی کاشته (صفت) منسوب به بستان بوستانی: گیاه بستانی، باغبان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 19 روز قبل
  0

  بن ماضی بستانی