معنی بنی امیّه در لغت نامه دهخدا

    17بازدید

    معنی کلمه بنی امیّه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : بنی امیّه. [ب َ اُ م َی ْ ی َ] (اِخ) رجوع به امویان شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟