معنی بنی نوع بشر در فرهنگ هوشیار

    8بازدید

    معنی کلمه بنی نوع بشر در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : آدمیزادگان آدمیان همگون.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟