معنی بهانه گرفتن در لغت نامه دهخدا

  8بازدید

  معنی کلمه بهانه گرفتن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بهانه گرفتن. [ب َ ن َ / ن ِ گ ِ رِ ت َ] (مص مرکب) بهانه گیری. پی موضوع مجعول گردیدن. ایراد گرفتن: صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه سعدی نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر حافظ و رجوع به ماده ٔ بعد شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید