به اتوبوس های برقی گفته می شود

  1486بازدید

  جواب به اتوبوس های برقی گفته می شود پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تراموا, تراموا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  پددپذذ 1 ماه قبل
  -1

  نتمپددپ