معنی ضرب المثل به دریا برود دریا خشک می شود

  26بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل به دریا برود دریا خشک می شود دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درباره ی افراد بی طالع و بی اقبال گویند.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 12 روز قبل
  0

  ضرب المثل به دریا برود دریا خشک می شود بیان می کند که یک شخص آنقدر بدشانس است که در بدیعی ترین رخداد ها نیز بدترین برای او شکل می گیرد، مانند کسی است که بگوید وقتی به کنار ساحل می رود، آب دریا خشک می شود و این در واقع انتهای بدشانسی و بدبختی اوست. اما واقعا این اتفاق برای هیچ انسانی رخ نخواهد داد، شاید از جایی به بعد خودش هم در این جریان و مسیر تقصیرات زیادی داشته باشد.

  ف 12 روز قبل
  0

  ضرب المثل به دریا برود دریا خشک می شود بیان می کند که یک شخص آنقدر بدشانس است که در بدیعی ترین رخداد ها نیز بدترین برای او شکل می گیرد، مانند کسی است که بگوید وقتی به کنار ساحل می رود، آب دریا خشک می شود و این در واقع انتهای بدشانسی و بدبختی اوست. اما واقعا این اتفاق برای هیچ انسانی رخ نخواهد داد، شاید از جایی به بعد خودش هم در این جریان و مسیر تقصیرات زیادی داشته باشد.