بیان کردن به آلمانی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه بیان کردن از فارسی به آلمانی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Ausdrücken, Eingeben, Erteilen, Expreß (n), Geben, Schenken, Spenden, Darstellen verkoerpern, Darstellen, Vertreten.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟