مترادف و متضاد بیش

  234بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بیش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افزون، بسیار، زیاد، غالب، متجاوز (متضاد) کم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  阿米人啊里 12 روز قبل
  0

  مترادف کلمه بیش :زیاد،افزودن،خالب

  متضاد کلمه بیش:کم