مترادف و متضاد بیم

  537بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اضطراب، پروا، ترس، ترس‌کاری، تشویش، جبن، خارخار، خلجان، خوف، رعب، فزع، محابا، مخافت، نگرانی، واهمه، وحشت، وهم، هراس، هول، هیبت (متضاد) رجا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فائزه هاشمی 6 روز قبل
  0

  جواب متضاد بیم :شجاع