مترادف و متضاد بیهوده

  248بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بیهوده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اراجیف، دروغ، ژاژ، لاطائل، مزخرف، مهمل، واهی، هذیان، یاوه، باطل، بی‌اثر، بی‌ثمر، بی‌جهت، بی‌حاصل، بی‌خود، بی‌خاصیت، بی‌سبب، بی‌فایده، بی‌معنی، بی‌مصرف، بی‌نتیجه، پوچ، عاطل، عبث، کشکی، لغو، ناسودمند، نامربوط، هجو، هدر، هرزه، هیچ 3.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ....... 5 روز قبل
  0

  من نمیدونم درباره چی حرف میزنی اگه میدونستم جوابش چی میشه اینجا نمی امدم😐😑

  محدثه 14 روز قبل
  2

  من خودم نمیدونم، چی میگی، اگه میدونستم خنگ نبودم بیام سرچ کنم