معنی بی میلی در لغت نامه دهخدا

  20بازدید

  معنی کلمه بی میلی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی میلی. [م َ / م ِ] (حامص مرکب) انحراف نداشتن. گردش نداشتن بسویی. چفسیدگی نداشتن. || گرایش نداشتن. عدم تمایل. عدم رغبت. فقدان اشتها. رجوع به میل شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ZAHRA khorsandi 5 روز قبل
  0

  جواب : بی میلی. [م َ / م ِ] (حامص مرکب) انحراف نداشتن. گردش نداشتن بسویی. چفسیدگی نداشتن. || گرایش نداشتن. عدم تمایل. عدم رغبت. فقدان اشتها. رجوع به میل شود.

  ZAHRA khorsandi 5 روز قبل
  0

  بی میلی (م/م )جواب : (حامص مرکب) انحراف نداشتن. گردش نداشتن بسویی. چفسیدگی نداشتن. || گرایش نداشتن. عدم تمایل. عدم رغبت. فقدان اشتها. رجوع به میل شود.