مترادف و متضاد تادیب کردن

  41بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تادیب کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تنبیه کردن، مجازات کردن، گوشمالی دادن، کیفر دادن، ادب آموختن، ادب کردن، تربیت کردن، فرهیخته کردن، فرهیختن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  neymar jounior 19 روز قبل
  0

  انسی چی میشه؟

  ابوالفضل 1 ماه قبل
  -1

  متضاد انسی