معنی تأمل کن در لغت نامه دهخدا

  160بازدید

  معنی کلمه تأمل کن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تأمل کن. [ت َ ءَم ْ م ُ ک ُ] (نف مرکب) تأمل کننده.نیک نگرنده. رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  A 9 روز قبل
  0

  معنی تأمل کن: صبر کن یا حوصله کن

  A 9 روز قبل
  0

  معنی تأمل کن: صبر کن