معنی تخته پوش در لغت نامه دهخدا

    10بازدید

    معنی کلمه تخته پوش در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : تخته پوش. [ت َ ت َ / ت ِ] (ن مف مرکب) پوشیده شده با تخته های چوبین. (ناظم الاطباء). به تخته پوشیده: سقف تخته پوش. || (اِ مرکب) تابوت: آخر نه بر سکندر شد تخته پوش عالم بی یار ماند تختش در تخت بار ششتر خاقانی چون گریزد دل از بلا که جهان بر دلم تخته پوش می بشود خاقانی چو دیدم کزین حلقه ٔ هفت جوش بر آن تختور شد جهان تخته پوش نظامی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟