معنی ترجیح دادن در لغت نامه دهخدا

  75بازدید

  معنی کلمه ترجیح دادن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ترجیح دادن. [ت َ دَ] (مص مرکب) رجحان و برتری و فزونی و فضیلت دادن کسی یا چیزی را بر دیگری. سبقت و تقدم بچیزی یا بکسی دادن: ترجیح میدهد بپدر اوستاد را هر کس شناخته ست بیاض و سواد را صائب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حمیرا 13 روز قبل
  0

  سلام معنی خیره

  و ترجیح دادن و سرمشق و سر گذشت جواب