مترادف و متضاد ترسناک

  70بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ترسناک واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیمناک، ترس‌آور، ترس‌آلود، تهدیدآمیز، خوف‌انگیز، خوفناک، دهشتناک، دهشت‌آور، دهشت‌انگیز، رعب‌آور، رعب‌انگیز، سهمگین، سهمناک، مخوف، موهش، مهیب، مهیل، وحشتناک، وحشت‌انگیز، وحشت‌بار، وهمناک، هولناک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  علی 2 روز قبل
  0

  کصخلا پس کو متضاد؟

  گی 17 روز قبل
  0

  گی بخور

  0
  علی 2 روز قبل

  احسسسسسنننننت