مترادف و متضاد تشویق

  53بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تشویق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اغوا، انگیزش، تحریص، تحریض، تحریک، ترغیب، تشجیع، وادار، حث، تقدیر، قدردانی (متضاد) تنبیه، آرزومند کردن، به شوق آوردن، ترغیب کردن، دلگرم ساختن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  زهرا 4 روز قبل
  0

  من خودم بلد نیستم

  زهرا 4 روز قبل
  0

  من خودم جواب میخوام