مترادف و متضاد تعامل

  361بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تعامل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سروکار، واکنش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تعامل 12 روز قبل
  0

  مضارع

  رسولی 10 ماه قبل
  0

  تعامل متضاد تقابل است. برای مثال: باید با دنیا تعامل سازنده داشت نه تقابل پاینده