مترادف و متضاد تعطیل کردن

  42بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تعطیل کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : منحل کردن، برچیدن، بستن، متوقف کردن (کار، فعالیت).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فرینام 19 روز قبل
  0

  سلام مخالف =باز گشایی

  😚😚😚🌺🌺🌺