مترادف و متضاد تعلیم

  38بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تعلیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آموزش، پرورش، تربیت (متضاد) تعلم، درس، مدرسی، یاد، بارآوردن، پروراندن، پروردن، پرورش دادن، تربیت کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نگار 18 روز قبل
  0

  من دنبال مخالف تعلیم میگردم

  نگار 18 روز قبل
  0

  ممنون