تفاله در حل جدول جواب

  1486بازدید

  جواب و پاسخ تفاله در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تخ, ثفل, باقی مانده میوه و سبزی فشرده شده راگویند که شیره اش را گرفته باشند., ته مانده آنچه فشرده شده, باقی مانده میوه و سبزی فشرده شده را گویند که شیره اش را گرفته باشند، ته مانده آنچه فشرده شده، ثفل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نسترن 29 روز قبل
  0

  متحیر