مترادف و متضاد تفاهم

  627بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تفاهم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درک، فهم، مرافقت، درک متقابل، سازگاری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  تفاهم

  آتوسا 5 ماه قبل
  -2

  متضاد تفاهم

  محمدامین 10 ماه قبل
  0

  تفاهم :تفاهم ها، فهم

  0
  امین 10 ماه قبل

  🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

  محمدامین 10 ماه قبل
  2

  تفاهم:تفاهم ها ،فهم