مترادف و متضاد تفاوت

  96بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تفاوت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اختلاف، افتراق، امتیاز، تباین، توفیر، فرق، مبانیت، مغایرت، تفاضل (متضاد) تماثل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 2 روز قبل
  0

  متضات تفاوت چی میشود

  ناشناس 12 روز قبل
  0

  متضاد تفاوت

  ناشناس 16 روز قبل
  0

  متضاد تفاوت