مترادف و متضاد تفکر

  135بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تفکر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استدلال، تامل، تدبر، تصور، تعقل، خیال، فکر، اندیشه، اندیشیدن، اندیشه کردن، فکر کردن (متضاد) تخیل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تفکر 9 روز قبل
  0

  مخالف

  gt....a 1 ماه قبل
  2

  این متضادکلمه ی تفکر است. بخوانید و بدانید.

  0
  تفکر 9 روز قبل

  مخالف کلمه تفکر

  2
  تفکر 9 روز قبل

  مخلف

  2
  شهاب 18 روز قبل

  تفکر

  gt....a 1 ماه قبل
  0

  متضاد:نستندِل، مستندَل