مترادف و متضاد تلاش

  76بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تلاش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اهتمام، تقلا، تکاپو، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، کوشش، مجاهدت، مساعی (متضاد) تن‌آسانی، تنبلی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کاترین 23 روز قبل
  1

  متضاد تلاش