مترادف و متضاد تهی‌دست

  772بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تهی‌دست واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌بضاعت، بیچاره، بی‌چیز، بی‌نوا، تنگ‌دست، تهی‌دست، درویش، بی‌پول، فقیر، گدا، محتاج، مفلس، مفلوک، ناتوان، ندار، نیازمند، یک‌لاقبا (متضاد) توانگر، دارا، غنی، متنعم، ثروتمند.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مانترا 27 روز قبل
  0

  دست ن.شته

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  چم