مترادف و متضاد توحید

  138بازدید

  مترادف و متضاد کلمه توحید واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اقرار به یگانگی خدا کردن، ایمان به وحدانیت خدا داشتن، به یکتایی‌خدا ایمان آوردن، خدا را یگانه دانستن، یکی‌شمردن، یگانه کردن، یگانه دانستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رها 10 روز قبل
  -1

  مخالفش چی میشه