مترادف و متضاد توزیع

  156بازدید

  مترادف و متضاد کلمه توزیع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پخش، پراکنش، پراکندن، پخش کردن، پراکنده ساختن، بخش، تسهیم، تقسیم، قسمت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  R 13 روز قبل
  -1

  توزیع می تواند به معنای پیوستگی، ترکیب و دسته بندی باشد. طبق فرموده شما، به معنای پخش،پراکنش، پراکنده کردن و پراکندن هم میشود.

  که متضاد واژه توزیع، گرد اوری و یا ضرب کردن نیز می باشد