معنی توقع در فرهنگ هوشیار

    10بازدید

    معنی کلمه توقع در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : چشم داشتن، امید و انتظار.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟