مترادف و متضاد تکبر

  64بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تکبر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افاده، برتنی، تبختر، تفرعن، خودبزرگ‌بینی، خودبینی، خودپرستی، خودپسندی، خودخواهی، صلف، غرور، فیس، کبر، گردن‌کشی، لاف، نازش، نخوت (متضاد) فروتنی، افاده کردن، کبر ورزیدن، بزرگ‌منشی کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  مبینا😜 15 روز قبل
  1

  متضاد تکبر :فروتنی
  معنی:غرور