مترادف و متضاد تیز

  199بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تیز واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تند، حاد، چابک، سریع، برا، بران، برنده (متضاد) کند، پرادویه، تلخ‌مزه، گس، باد، ریح، گوز، باهوش، دقیق، هوشیار، زیرک (متضاد) دیرفهم، کم‌هوش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مخالف تیز 18 روز قبل
  0

  یاکرگدنلق۷ل‌ ‌جیهب مام۹ب‌

  مخالف تیز 18 روز قبل
  2

  مخالف تیز

  مخالف تیز چیه 18 روز قبل
  0

  🤩

  مخالف تیز چیه 18 روز قبل
  -1

  مخالف تیز چیه