مترادف و متضاد ثابت

  287بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ثابت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استوار، برقرار، پابرجا، پادار، پایدار، قائم، قرص، محکم، مستقر، مقاوم، باقی، دایم، لایتغیر، قطعی، محرز، محقق، مدلل، مسلم، یقین، واثق، جایگزین، بی‌حرکت، جایگیر (متضاد) متحرک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  & 6 روز قبل
  1

  نمی دونم

  هر کی میتونه بگه