مترادف و متضاد ثمر

  295بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ثمر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بار، بر، ثمار، سود، فایده، میوه، حاصل، نتیجه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ... 9 روز قبل
  0

  میوه